Kundanmälan

Välj kö 

Registrera dig nedan så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Personuppgifter 
Ange personnummer (ååååmmdd-nnnn). Du som saknar fullständigt personnummer, kontakta oss via mail eller telefon vx 060-163500.

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Medsökandes Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Medsökandes profiluppgifter

Önskemål 
 
 
  (min 1)
 
  (min 1)
Godkännande 

Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av AB Timråbo i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

AB Timråbo kommer aldrig att låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är ofullständiga eller fel har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Mot bakgrund av den information som AB Timråbo nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att AB Timråbo får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som framgår ovan. Kreditupplysning kommer att genomföras.

Jag är medveten om att AB Timråbo förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.